La desigualtat econòmica  entre homes i dones trigarà 33 anys a desaparèixer.

Segons els articles publicat per algún diaris escòmica a LEsta Espanyol,  com el que va publicar L’ecomista María Medinilla: “ El cost de la bretxa de gènere es filtra al PIB: la paritat plena aportaria 212.179 milions.”
Altrew cifres que destaque l’rticle són: qu malgrar que la bretxa de gènere va descendir 1,4 punts en 2022, fins al 35,3%, la desigualtat econòmica  entre homes i dones trigarà 33 anys a desaparèixer. També elles han aumentat la seva pres`ncia en càrrecs de lideratge i resposabilitat,  però amb l’esquerda encara segueix  molt oberta”

“Si les dones tinguessin la mateixa participació en el mercat laboral, escriu Medinilla- el mateix nivell de jornades a temps complet i estiguessin igual de presents en els sectors més productius que els homes, l’economia espanyola augmentaria en 212.179 milions d’euros, l’equivalent al 17,6% del Producte Interior Brut (PIB) de 2021”.

El cost d’oportunitat de la bretxa de gènere es filtra de manera indirecta a l’economia el país a través del mercat laboral. L’III Índex ClosinGap presentat aquest dilluns per PwC revela que a Espanya es va reduir la bretxa de gènere en 2022 fins al 35,3% en l’empresa privada. L’avanç de 1,4 punts percentuals sobre 2021 situa l’horitzó per a la paritat total en 2056. Trenta-tres anys per a acaba amb la desigualtat de gènere. Segui lleguint a L’Economista

Tambe el diari  La Informacion, amb l’article de Noelai Casado , està d’acord en l’enunciat anterior perquè el dos mitjans le ha tereure del amteix estudi:

+Info

Ni las influencers se libran de la breca de género, articulo de Maria Medinilla, en  El Economista

La brecha de género de la que esta prohibido hablar

Fotos dels articles referits i d’Europa Press