Durant el 2017 hem treballat amb CICTAEC ( Cámara internacional de Comerç d’Equador en Catalunya) per a la organització de la festa internacional d’estiu al Fòrum de les cultures de Barcelona.