Hem portat endavant des del 2012, i cada dos anys, la comunicació i promoció del Concurs de curtmetratges DonaM’Cine, que organitza Entrepobles (2016- 3ªedició).