Qui sóc

.

Periodista i RR.PP, amb més de 20 anys d’experiència en el món de la comunicació, especialista en comunicació corporativa i online, gabinet de prensa, organització d’esdeveniments, polítiques d’igualtat de gènere i màrketing internacional.
Professional multilingüe (català, castellà, anglès, francés, alemany i noruec), ha participat en diversos projectes internacionals tant en el marc d’empreses com en el d’organitzacions sense ànim de lucre i institucions. Com a membre activa de PWN Barcelona, treballat per la promoció de les dones en els àmbits corporatius i professionals i en el marc de la comunitat internacional a Barcelona.
Com a experta en poltíques d’igualtat de gènere, ha treballat durant anys en l’àmbit de l’administració pública local i el de les empreses privades, tot impulsant les polítiques d’igualtat i diversitat en aquests àmbits.

Habilitats

.

• Redacció I edició de continguts I articles
• Consultoria de comunicació corporativa
• Relacions institucionals i externes per a empreses i organitzacions
• Gestió de gabinet de prensa
• Organització d’esdeveniments
• Project-manager en projectes socials locals i internacionals
• Consultora en Poltítiques d’igualtat de gènere, diversitat i RSC en àmbit públic i privat
• Traducció i localització de textos/continguts per a webs i usos offline i online
• Community Manager
• Formació en comunicació I marketing, TICs, igualtat de gènere, lideratge femení
• Management d’artistes
• Serveis d’ajut a la internacionalització d’empreses i de màrketing internacional
• Serveis de suport per a expats i personal extranger d’empreses internacionals a Catalunya