La popular sèrie Merlí de Tv3, conté molts estereotips masclistes, i normalment les dones tenen un paper depenent i secundari respecte als homes protagonistes.

En aquest article Publicat conjuntament per Marta Roqueta i el filosof Enric Arnau,  a la revista Zena: Tenint en compte que: “Un dels aspectes rellevants a observar en una ficció televisiva des del punt de vista del gènere és quin retrat fa de les realitats socials que hi apareixen“- A l’article es pregunten: .”Quins àmbits hi apareixen representats? Quin és, d’acord amb la sèrie, el paper que la dona juga en aquests àmbits? Quin nivell de presència femenina hi ha en cadascun d’ells? En una primera ullada a les fotos promocionals de la sèrie, com la que il·lustra la notícia sobre la seva emissió a l’Estat espanyol que hem enllaçat anteriorment, ja crida l’atenció la desproporcionada presència masculina (10 a 3)”

La manera com es tracten els temes relacionats amb el gènere a la televisió és important. Definir amb precisió quina mena d’influència tenen els mitjans de comunicació en la societat és un dels temes centrals de les ciències de la comunicació, i tot i que no és en absolut una qüestió tancada, l’acord és quasi universal a l’hora d’admetre que alguns continguts poden afectar negativament els espectadors. En el cas de la televisió, és evident que contribueix d’alguna manera a transmetre i assentar determinades normes socials, tot i que estudiosos dels mitjans i de l’anomenada “cultura fan”, com Henry Jenkins III,fa temps que destaquen el fet que els espectadors són capaços també d’abordar críticament els continguts televisius, reapropiar-se’ls activament i establir un diàleg fructífer amb el mitjà televisiu. Aquesta mena de conductes, a més a més, han tendit a augmentar amb l’aparició d’altres eines comunicatives, com Internet. [Seguir llegint a Zena]