Expertes en cohabitatge, arquitectes i sòcies de cooperatives debatiran a través d’una taula rodona, i amb el públic assistent, les avantatges  i possibilitats de participar en projectes cooperatius de cohabitatge, tant al Districte de Sant Martí (Poblenou) com en diversos llocs de Barcelona i de Catalunya: L’acte està organitzat per Cohousing Barcelona.
Per altra banda, el grup de promotors i promotores de Cohousing Barcelona, també promouen, dimecres dia 20, a les 6 del a tarda, un acte titulat: “Apostem pel Cohabitatge al Poblenou” dirigir a tot tipus de públic. En aquesta ocasió serà al seu propi local del carrer Bolivia, 239,  1er pis.

Cohousing Barcelona es va formar per a defensar l’accéss  a l’habitatge com  un dret fonamental amb el qual no s’hauria d’especular.  La promoció amb el sistema cooperatiu en les seves diverses fórmules permet a fer realitat aquest dret creant  una societat més justa. I per aquesta raó va promoure projectes de chohabitatge, tant al Poble nou, com a  altres llocs

L’objecte d’aquesta societat cooperativa de cohabitatge,  és procurar als seus socis i sòcies habitatges, locals, despatxos, aparcaments, serveis o edificacions complementàries a preu de cost, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns i regular-ne l’administració, la conservació i la millora, mitjançant l’obtenció dels recursos financers, la programació, la construcció, la conservació, la rehabilitació i l’administració dels esmentats béns, per si mateixa o mitjançant un contracte amb tercers. La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, dur a terme totes les activitats necessàries per complir el seu objecte social.