Llibre d’autors diversos que es presentarà el dimecres 3 d’octubre a   la Filmoteca de Catalunya.

En la presentació es projectarà una de les pel·lícules analitzades, Malvaloca. En aquest llibre es recull el treball de diversos autors, publicat  a la col·lecció Signe i imatge de Cátedra, coordinat per Núria Bou i Xavier Pérez, membres del Grup de Recerca CINEMA del Departament de Comunicació.

L’editorial Cátedra ha publicat en castellà,  el llibre El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos (2018) com a resultat de les investigacions realitzades en el marc del projecte Eros / Censura del grup CINEMAdel Departament de omunicació de la UPF.

Portada del llibre, Núria Bou i Xavier Pérez (coordinadors)

Núria Bou i Xavier Pérez, membres del Grup de Recerca CINEMA han estat els coordinadors de l’obra. El treball analitza la relació entre la coacció censora i l’ideari sociopolític de la dona pensant la qüestió des de les imatges i el cos de les actrius, a partir del cas paradigmàtic de tres estats totalitaris (Espanya, Itàlia i Alemanya).

El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos reuneix el treball de diversos autors: Albert Elduque, Carlos Losilla, Gonzalo de Lucas, Endika Rey, Alejandro Montiel , Jordi Balló, Núria Bou i Xavier Pérez aborden la carrera d’actrius espanyoles; Marga Carnicé, Gino Frezza, Mario Tirino, Raffaele Pinto i Gonzalo de Lucas analitzen el feixisme italià i Marta Muñoz, Manuel Garín, Marta Verheyen, Gonzalo de Lucas, Carlos Losilla i Chantal Poch se centren en l’Alemanya nazi.[+info a e-noticies]