Les empreses tenen problemes per a incorporar el talent femení a les seves organitzacions.

Segons la revista de Recursos Humans RR.HHDigital, la bretxa de gènere augmenta al nostre país, i seria necessari incorporar almenys 120.000 dones professionals de la tecnologia.

La bretxa  de gènere augmenta

En un context en el qual 7 de cada 10 empreses afirmen tenir problemes a l’hora d’incorporar el talent que necessiten, la falta de dones professionals aguditza la bretxa de gènere  i la diferència entre oferta i demanda, continua estant en contra augmentar la presència de dones professionals.

Per a les empreses tecnològiques, ampliar la diversitat dels seus equips no és només una via per a potenciar la creativitat i innovació dels seus empleats, sinó una necessitat. De fet, només a Espanya fan falta més de 120.000 dones de perfil professional d’Innovació i Tecnologies (IT), segons indiquen les principals conclusions que serveixen com a avanç de l’estudi ‘Tech Cities 2022’ d’Experts, la divisió de tecnologia de ManpowerGroup.

D’acord amb aquest informe, en un context d’alta demanda de perfils IT, on 7 de cada 10 empreses afirmen tenir problemes a l’hora d’incorporar el talent digital que necessiten, la falta de professionals femenines aguditza el problema. D’aquesta manera, la correcció de la bretxa de gènere en el sector, juntament amb una revisió de la formació tradicional, que no avança al mateix ritme que necessita el mercat, apareixen com a objectius fonamentals.

Només 2 de cada 10 professionals  són dones

La diversitat de gènere és un deute pendent en el sector IT, on els homes són la majoria. Segons recull un recent informe d’Eurostat, el 80,9% dels empleats especialistes en TIC de la UE són homes, de manera que les dones representen només 2 de cada 10 llocs.

Per part seva, el World Economic Fòrum assenyala en la seva “Global Bretxa de gènere Report 2021” que la bretxa de gènere és especialment pronunciada en funcions que donen suport al desenvolupament de tecnologies emergents com, per exemple, en Cloud Computing, on les dones representen el 14% de la mà d’obra; en Enginyeria, en la qual són el 20%; i en Dades i Intel·ligència Artificial, on ocupen el 32% dels càrrecs.  [Continuar llegint a  RR.HHDigital]

*Fotos de; RR.HHDigitalXarx net, de la UV (Universitat de València) i de Campus Diari Esade