Més de 70 dones participen en el programa municipal BCNFemTech.

El programa BCNFemTech  cerca reduir la de desigualtat de gènere al sector TIC. Un total de 72 dones en situació de precarietat social s’han format en programació i desenvolupament web en les primeres tres edicions d’aquest programa , una iniciativa de formació impulsada per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de reduir la bretxa salarial de gènere i promoure la inserció de dones al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aproximadament, tres de cada quatre dones participants en el programa han trobat feina. La factoria F5  es l’entitat responsable d’aquesta formació, que ja han realitzat en 3 cursos, des de abril 2022.

Les dones que han participat en les capacitacions no tenien estudis previs en programació i es trobaven en situacions d’atur de llarga durada, treballant en l’economia submergida o en treballs temporals, parcials i precaris. Tot i això, un 72% de les participants han trobat feina després de la formació i fins a cinc dones en situació administrativa irregular han aconseguit la regularització a través d’un precontracte amb empreses tecnològi