Aquest primer  “Fòrum de l’hàbitat” va aprofondir sobre un tema que ens interessa a tothom: gestió urbanìstica i vivenda.

Organitzat per la Fundació Hàbitat 8 Impuls, l’objectiu principal d’aquesta jornada que va durar tot el matí del dimecres 9 d’octubre, va ser analitzar els principals reptes a abordar, atesa la seriosa degeneració arquitectònica i urbanística dels darrers vint anys soferta per l’hàbitat humà al si de la societat. van tenir  lloc tres taules i una final de conclussions. Les donesvan tenir un paper important com a ponents, en gairebe totes les taules. Entre altres, destaquem la participació de les arquitectes, Elisabeth Solanes, Sonia Hernàndez  i Justyna Piruta. En la taula del matí  es va parlar d’inclusivitat i perspectiva de gènere amb Sonia Ruiz, Maite Soler i Ariadna Trillas. a la cloenda hi serà la regidora Lucia Martín. (*)

Aquesta primera trobada es  vaestructurar en tres taules de debat: Coneixement, Comunitat i Inclusió. En la primera de les taules, es va reflexionar entorn la creença, generada per la visió mercantilista i tecno-optimista predominant a la societat, que la quantitat d’informació pot substituir a la qualitat del coneixement de la realitat i com aquesta es pot revertir. A la taula de Comunitat es presenta la idea de la comunitat sostenible dedicada a la transformació personal, que fomenti una actitud activa vers l’entorn habitat i la seva gestió, a partir de la creació d’un espai inspirat per l’alineació de pensaments, paraules, accions i sentiments de les persones que l’habiten. Per últim, la inclusivitat fa referència a l’acceptació de diversitats i heterogeneïtats entre els membres de la comunitat considerant l’hàbitat no des de “la majoria” sinó des del “tothom”.

En cadascuna de les taules hi van tenir lloc intervencions de tres participants de reconegut prestigi i professionalitat dels àmbits d’arquitectura, urbanisme, economia, construcció, materials, holístic com també de mitjans de comunicació.  La jornada va se a  l’espai LA CUINA, de La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
Descarrega’t  programa: 01aForumHabitatgePrograma_Tríptic_web


(*)La Fundació Habitat 8 Impuls va néixer l’any 1998 i des d’aleshores impulsa i treball en projectes pel bé comú i l’economia social, solidària i productiva. Davant els models actualment ja obsolets de ciutat i habitatge basats en la relació us-consum / persona-societat, Habitat 8 centra la seva acció en el model d’habitatge cooperatiu. I amb el compromís d’una execució equilibrada entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat de l’habitat natural en l’arquitectura, la construcció, l’urbanisme, el paisatge i la recuperació del patrimoni arquitectònic. Entre altres coses, perquè aquest sistema de treball elimina des del minut zero l’afany de lucre o benefici promotor com també qualsevol opció especulativa.