Històries de vida de dones amb dificultats de sobreviure

Irene González i Eva Fernández

Les històries de vida són la millor manera d’explicar realitats que resulten complexes i poc visibilitzades: la precarietat, la crisi d’habitatge i pobresa energètica, i els seus efectes en la salut, tenen fonamentalment rostre de dona i en gran part de dones migrades.

Amb molta assistència es va presentar el passat 4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca del barri de Sans, el segón Informe sobre “Perspectiva de gènere sobre el dret a l’habitatge i la pobresa energètica a Barcelona” que revela dades molt dures sobre la precarietat i angoixa en què viuen moltes dones. Una realitat que resulta totalment invisible per la forma en què es recullen les dades oficials.[Continuar llegint a La Independent].