Presentació de la Guia per a una comunicació lliure d’edatisme al Col·legi de Periodistes