Pel govern d’Israel, Palestina és un càncer a extirpar, afirma l’escriptora Adania Shibli.