A l’últim trimestre s’ha realitzat un enquesta per a conèixer la situació professional de les i els periodistes.

Manifestació periodistes a Madrid

Manifestació periodistes a Madrid


En aquesta enquesta de la FeSP, que s’ha realitzat entre professionals periodistes, dones i homes,  el 48%  treballen amb contracte o el 52% com a freelance.. Totes i tots coincideixen en el fet que la seva situació laboral i professional ha empitjorat, el 45% assenyala major càrrega de treball amb igual sou i el 39% de freelances que tenen menys treball. En l’enquesta també es preguntava sobre el ciberassetjament, i conèixer també les seves necessitats formatives, per a oferir cursos de formació virtuals.

La Federació de Sindicats de Periodistes-FeSP va llançar aquest passat mes d’octubre una enquesta per a conèixer l’impacte de la pandèmia en la situació laboral i professional de dones periodistes i periodistes freelance a l’àmbit estatal, així com per a identificar possibles necessitats formatives, principalment pel que fa a eines TIC, que puguin ajudar a millorar la seva ocupabilitat i la seva adaptació al nou entorn digital i a les noves formes de treball en remot.

Les periodistes són majoria dels freelance

Així, aproximadament gairebé el 53% d’ells/les professionals enquestades creuen que la seva situació laboral i professional ha empitjorat després de la pandèmia: el 45 assenyala com a causa una major càrrega de treball amb el mateix sou; el 40% tenen menys treball com freelances. A continuació, el 33% expressa tenir un sou més baix, seguit del 28% que diu tenir problemes de salut mental, mentre que el 26% declara tenir més dificultats per a conciliar vida laboral i familiar o privada. Amb el 17% l’empaten quatre causes més: la pèrdua del lloc de treball, les dificultats en l’adaptació al treball en remot i/o amb noves tecnologies i els problemes de salut física i els relacionats amb la falta de seguretat en el desenvolupament del seu treball.

El 72,6% dels que han contestat són dones i el 87,8% són professionals en actiu en el món del periodisme, el 36% per compte propi, sent majoritari el nombre de periodistes que treballen com a periodistes freelance per a diversos mitjans (25%) i els/les que treballen per a un mitjà digital (24,3%) A continuació, el 16,2% treballa per a un departament de comunicació d’una empresa privada, seguit d’els/les que treballen en una agència de comunicació, el 15,6%, i del 13,9% que ho fan en un mitjà de premsa escrita diària.

Una altra dada a destacar és que només el 41,4% són professionals afiliats/as a un sindicat, mentre que el 53,3% participa o és membre d’alguna organització professional.

La violència en línia: una amenaça creixent

En l’enquesta s’ha volgut identificar si les dones  professionals de la informació són objecte de violència masclista; així, el 46,9% de les periodistes que van respondre ha manifestat haver sofert algun tipus d’assetjament o atac sexista. D’elles, el 48,5% ha indicat que van ser insults sexistes durant el seu treball; més greu encara és que un 35% d’elles diu haver sofert assetjament laboral per raó de sexe i un 26,5% diuen haver estat víctimes d’assetjament sexual en el seu entorn de treball.

Quant a les noves formes de violència, el 32,4% ha dit haver sofert amenaces o insults en les xarxes socials i el 16,2% ha patit ciberassetjament. Així, s’identifica la violència en línia com una de les més preocupants amenaces per a la seguretat i el treball de les periodistes, així com per a la igualtat en els nostres mitjans i per a la llibertat d’informació.
L’enquesta de la FESP és una de les accions contemplades dins del projecte de digitalització que la FeSP desenvolupa amb el suport financer de la Unió Europea, i en col·laboració amb la Federació Europea de Periodistes (FEP), en el marc dels Fons d’ajuda Covid per a la recuperació dels Sindicats en l’àmbit europeu, sent un dels objectius principals del projecte la millora de la situació laboral i professional de les dones periodistes i dels i les professionals freelance, que s’ha vist visiblement afectada després de la pandèmia.

Per això, un dels objectius de l’enquesta ha estat identificar necessitats formatives ( el 67,5% han expressat que més formació específica podria ajudar a millorar la seva situació laboral) i durant aquest passat mes de novembre la FeSP ha ofert vuit formacions en línia sobre les quatre temàtiques més votades (Gestió de xarxes socials, Edició web, Gestió de projectes interactius i Eines TIC de treball col·laboració) on han participat més d’un centenar de dones periodistes i periodistes freelance de tot l’Estat. [consultar info a FESP]

Mireu també la situació dels periodistes a nivell estatal.

Fotos de Wep SPC (Sindicat Periodistes Cat:) Foto portada del diari uValencia.