La Comissió Dones en Valor farà un coloqui virtual sobre el efectes de la pandèmia en les dones.

Susana Prado ens explica els reptes que tenen per davant per promoure l’emprenedoria en femení.

Al 22@Network BCN hi ha la Comissió de Dones en Valor, i des dels seus inicis és molt activa. Susana Prado és la presidenta i també és la responsable del grup “Dona TIC” del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO). Enginyera informàtica, actualment directora general d’Inetum Catalunya va ser premi Dona Tic 2019. Es considera una apassionada de l’aplicació de la tecnologia en els negocis i en l’estratègia empresarial. Promou la innovació i la millora del dia a dia de diferents clients i empreses. Des de la Comissió ajuda a visibilitzar el talent femení de diferents empreses del districte de Sant Martí fomentant i divulgant el paper de les dones. Una de les activitats que desenvolupen és organitzar col·loquis, que d emoment són virtuals. El proper serà sobre els efectes de la Covid 19 en les dones empresàries.  i a partir de l’estiu esperen poder retornar  a les convocatòries presencials.

Com a presidenta de la Comissió de Dones en Valor, què proposaries per aconseguir un canvi cultural de les empreses i que augmenti el lideratge femení?

La diversitat és un factor clau d’exit en la gestió i direcció de les companyies. Disposar d’equips diversos ens proporciona una perspectiva més àmplia sobre una mateixa situació, diferents punts de vista sobre els que decidir i actuar, amb més visions les solucions que plantegem seran més properes a la realitat i per tant més exitoses. Cal que les empreses prenguin consciència d’aquesta realitat i actuïn en conseqüència.

Segons la teva experiència personal, quins són els problemes més freqüents de les dones empresàries que volen treballar en els camps més tecnològics?

Les dones empresàries de Sant Martí es troben a la mateixa situació que qualsevol altra dona directiva d’altres llocs. Una situació marcada per la desigualtat que com a dones hem viscut històricament. Fins fa relativament poc, la dona no ha tingut les mateixes oportunitats professionals i no ha estat als estaments directius ni als “lobbies” de poder empresarials o polítics. Aquests espais han estat sempre molt masculinitzats i molt tancats. La incorporació de la dona trenca les regles del joc preestablertes i posa sobre la taula debats tan importants com la conciliació, la cura de les persones grans o la prioritat de l’estabilitat familiar. Responsabilitats que s’han d’assumir amb igualtat de compromís entre homes i dones per tal que la igualtat de gènere sigui una realitat efectiva.

El sector tecnològic és precisament dels més masculinitzats, marcat per desigualtats i estereotips. Com es podria canviar la percepció de què és un món molt masculí i per tant discriminatori?

Hi ha uns estereotips associats al sector tecnològic que el fan poc atractiu per les dones i que és necessari trencar, perquè no són certs. Cal potenciar i donar visibilitat a dones referents del sector, actuals, reals i properes, on les noies puguin veure’s reflectides i inspirades per seguir els seus passos. També és molt important explicar la tecnologia com un mitjà transformador de múltiples aspectes de la vida, l’economia i la societat actuals. El món cada vegada està més digitalitzat i es necessiten professionals que pensin, creïn i transformin el present, creant un futur digital que ha de ser més sostenible i més humà, amb un impacte positiu sobre les persones i el planeta. Aquest futur ha de donar resposta a una societat diversa i per tant la presència de la dona en la seva creació i transformació és una necessitat. Un altre aspecte necessari és prioritzar a les escoles iniciatives que fomentin les vocacions STEAM entre  la gent jove i especialment entre les noies per tal d’aconseguir un sector tecnològic divers. Mireu l’entrevista complerta a santmartiambveudedona.cat.