“Pensem-nos” és un taller obert per  desmontar els rols de gènere i donar alternatives.

Deixar la masculinitat tòxica és possible: “Els feministes no estan ben vists, però vull ser part del canvi”, i així ho explica un partcipant i usuari del Centre, en un article de Sandra Vicente, publicat a Diario.es

 

Deixar la masculinitat tòxica és possible: “Els feministes no estan ben vists, però vull ser part del canvi”, i així ho explica un participant i usuari del Centre, en un article de Sandra Vicente, publicat a Diario.es. Podeu consultar l’article complet a santmartiambveudedona.cat

L’Ajuntament de Barcelona va presentar el centre a finals del 2021, per a treballar amb homes que volen desmuntar els rols de gènere a través de formacions, tallers i grups de suport.  I aquest trimestre s’han iniciat els tallers i formació. En aquest cas es tracta d’un taller mixt, amb unes 6 dones i 11 homes.

(…) “El feminisme s’ha de treballar de manera transversal, posant el focus en aquells llocs on els rols de gènere són molt rígids, com són la criança o la infància”, afegeix Laura Pérez. Es mostra d’acord Begonya Enguix, qui considera que l’única manera d’aconseguir la igualtat efectiva és interpel·lar a aquelles persones, a aquells homes, que no ho creuen necessari. “És difícil arribar a ells, però si les persones que estan al seu voltant ja s’han format i desconstruit, poden ser agents de canvi i alterar les pautes de relació”, explica l’antropòloga, que afirma que, a vegades, no riure’s de la broma masclista d’un amic pot tenir molt més efecte que un congrés feminista. (…)

De fet, segons assegura  Enguix, antropòloga i professora dels estudis d’Art i Humanitats de la UOC, és normal que moltes dones no se sentin còmodes comptant amb homes en les files feministes. “És lògic no voler besar la mà que t’ha pegat”, alerta. “A més, també suposa haver de vigilar que, a partir d’ara, els homes no s’apropiïn d’aquesta lluita i portin la veu cantant”. Així i tot, ella es mostra a favor d’un feminisme incloent perquè, a pesar que no suposarà que les dones tinguin menys treball, incorporar als homes a les formacions i debats significarà que “el gènere deixarà de ser només una cosa de dones”, apunta…[+info a Diario.es]

+INFO

->Sobre el centro: BTV.
->Feminisme i Homes. BTV-> Sobre ben
-> Sobre Begonya Enguix: Blogs UOC.