Les dones amb diversitat funcional tenen més dificil l’accés a la feina.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i Barcelona Activa han desplegat un pla d’accions per a la inclusió social, l’ocupació i la promoció econòmica de persones amb discapacitat al mercat de treball. Un pla que vol omplr un conjunt d‟accions que ja s‟estaven impulsant i, alhora, reforçar la col·laboració amb les entitats i organitzacions de l‟àmbit de l‟economia social i el tercer sector, punter en l‟àmbit de la inclusió.

Segons dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya , l’ any 2021 la taxa d’ocupació de persones amb discapacitat era del 28% , 2,6 punts menys que el 2020, i la taxa d’atur, del 20,6  %, ,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat. Pel que fa a l’augment del salari de les persones amb discapacitat, ha estat inferior al de la resta de treballadors i treballadores, raó per la qual la bretxa salarial ha estat superior a la del 2020 i ha passat d’un -25,8  % a un – 26,2  % el 2021.

Davant d’aquesta situació, el pla incideix en tres línies d’actuació : polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat, emprenedoria i enfortiment empresarial en l’àmbit de l’economia social i la discapacitat i visibilització i sensibilització.

Les tres línies posen en marxa un total de 18 accions , entre les quals cal establir lliances amb institucions i entitats implicades en la inserció laboral de persones amb discapacitat, millorar la formació digital del col·lectiu o garantir el 7% de contractació de persones amb discapacitat als plans d’ocupació municipals, entre d’altres accions. [+Informació a Barcelona.cat]

+INFO
Foto: Dincat

Foto: Dincat

Consulteu l’article publicat per DINCAT, https://www.dincat.cat/np-les-persones-amb-discapacitat-intellectual-demanen-el-compromis-de-ladministracio-publica-i-les-empreses-per-garantir-el-seu-dret-al-treball/
Diari de al Discapacitat: Les dones amb discapacitat treballen mig any mes per guanyar lo mateix que elshomes Diari de la discapacitat.
Xarxanet: Jove i amb discapacitat, doble discriminació a l’hora d’accedir al mercat laboral. Mireu el video d’una dona amb discapacitat visual.
Social.cat. La “doble discriminació” de les dones amb discapacitat intel·lectual.
Diari de la Discapacitat: Les dones amb problemes de salut mental denuncien una doble discriminació…