Com formar als menors d’edat perquè es qüestionin el que veuen, escolten i llegeixen