En el segle XXI les dones estan trobant el seu lloc com a artistes reconegudes